JDU.mn Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр
JDU.mn Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр
JDU.mn Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр
JDU.mn Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр
JDU.mn Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр

Хөдөлгүүр - Манай үйлчилгээний байр

Манай үйлчилгээний байр Сутай захын замын урд Призерийн уулзварын зүүн талд байрлаж байна. Туршлагатай чадварлаг хамт олонд хандан өөрийн цаг хугацаа, зардалаа хэмнэх боломжтой.